Onze leerformule Visie op kwaliteit en leren

Leerformule online leren
leerformule_praktijk

De praktijk staat altijd centraal

Want dit is waar je het voor doet. Uit de werkomgeving ontstaat de leervraag en alle leerstof en oefeningen die we aanreiken moeten hier naadloos op aansluiten. Dit betekent dat we de leerlijnen inrichten met onderbouwde theoretische en wettelijke kaders, herkenbare casuïstiek en werkopdrachten die in de eigen werkomgeving gedaan worden. De verwevenheid met de eigen praktijk zorgt niet alleen voor beter individueel leren maar ook voor een betere transfer. De werkomgeving participeert als het ware in het leerproces, waardoor verbetering of vernieuwing in de organisatie direct kan plaatsvinden.

leerformule_brein

Fijn voor je brein

De aandacht vasthouden, balanceren tussen tijdsduur en diepgang en het geheugen stimuleren. Een aantal voorbeelden waar we in onze online trainingen rekening mee houden. Door aan te sluiten bij de natuurlijke behoeften van ons brein leren deelnemers beter en meer. Leervormen zijn interactief, activerend en motiverend. We maken veelvuldig gebruik van video, animaties en passen slimme gamification technieken toe. Waar het kan bieden we deelnemers een meer persoonlijke route aan met meer uitdaging. Zo creëren we de meest prettige leerervaringen.

leerformule_brein
leerformule_actueel

Actuele leerstof

Binnen het veiligheidsdomein gaan veranderingen snel. De inhoud van onze online trainingen is altijd actueel, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en de lessons learned uit de praktijk. We houden ontwikkelingen in het vakgebied nauwgezet in de gaten en passen de online trainingen daarop aan.

leerformule_bewezen

Werken met bewezen leerprincipes

Hoe leren professionals het beste? We maken gebruik van recente inzichten op het gebied van leren en passen die toe in onze online trainingen. Zo krijgen we onze trainingen didactisch scherp. We werken in zeven stappen naar resultaat:

  1. Focus. Wat wil je leren?
  2. Continu motiveren met leerprikkels
  3. Houvast met een wettelijk of theoretisch kader
  4. In stappen vooruit, van makkelijk naar uitdagend
  5. De kracht van herhaling
  6. Vier het succes en laat zien wat beter kan
  7. Breng het geleerde in de praktijk
leerformule_bewezen
leerformule_meten

Leerrendement en kwaliteit voorop

Beter worden in je werk als veiligheidsprofessional, dat is de doelstelling van dit leerplatform. We willen dat je veel leert en jouw impact vergroot op het team en de organisatie om je heen. Om dat te bereiken werken we continu aan de kwaliteit van onze trainingen en onderzoeken we het effect ervan. We kijken hiervoor naar gebruikersstatistieken en hebben een klankbordgroep van gebruikers die ons voorziet van feedback. We voeren minimaal 1 keer per jaar een onderzoek uit naar het leerrendement. Wat hebben onze trainingen opgeleverd?