Wet Bibob wijzigingen per 1 augustus 2020

De Wet Bibob is gewijzigd per 1 augustus 2020. Door de wijzigingen is er een verruiming van de mogelijkheden van overheden om eigen onderzoek te doen en is het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen van de eerste tranche op een rij.

Wetsaanpassing Bibob

1 Alle overheidsopdrachten vallen nu onder de Wet Bibob, dit was voorheen alleen bouw, ICT en Milieu.

2 Ook bij ernstig gevaar kunnen aanvullende voorschriften verbonden worden aan een te verlenen beschikking. Voorheen kon dit alleen bij een mindere mate van gevaar.

3 Deze voorschriften kunnen gewijzigd worden, kunnen later alsnog verbonden worden aan de beschikking en het niet naleven van deze voorschriften kan aanleiding zijn tot het intrekken van de beschikking.

4 Het bestuursorgaan krijgt toegang tot meer justitiële gegevens van derden zoals (in)direct leidinggevende van de betrokkene, (in)directe vermogensverschaffer, leidinggevende op beschikking, de achterman bij de stromanconstructie. Voorheen was er alleen toegang tot de betrokkene en (indirecte)bestuurders.

5 Een sepot kan nu wel betrokken worden bij de beoordeling van de mate van gevaar.

6 Naast een strafrechtelijke veroordeling kunnen nu ook onherroepelijke strafbeschikkingen / bestuurlijke boetes, voldane transacties, bestuurlijke boetes die in stand gelaten zijn door de bestuursrechter gezien worden als feiten en omstandigheden die erop wijzen dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten.

Wijzigingen rondom het LBB

7 Het LBB kan weigeren een advies te geven aan de gemeente. Dit kan als de gemeente zelf onvoldoende onderzoek gedaan heeft, dan wel als de gemeente de resultaten van het uitgevoerde onderzoek niet delen.

8 Het LBB heeft nu een rechtstreekse tipfunctie, waar dat voorheen alleen kon via het OM.

9 De termijn van het LBB-advies is verruimd van 2 jaar 5 jaar.

10 Het aantal informatieleveranciers dat op grond van de Wet Bibob informatie aan moet leveren aan het LBB is uitgebreid met gemeenten en provincies, voor zover het bestuurlijk beboetbare overtredingen betreft, de Inspectie Leefomgeving & Transport, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt.

11 Het LBB heeft nu de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan de betrokkene gericht op een (mogelijk) zakelijk samenwerkingsverband.

Online training Wet Bibob

De bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in onze online training Wet Bibob zodat je gelijk over actuele informatie beschikt. Dus werk jij sinds kort met de Wet Bibob, ga je vergunningen verlenen waarop de Wet Bibob van toepassing is en wil je de basis van de Wet Bibob onder de knie krijgen? Vraag dan gelijk deze training aan! Te volgen op het moment dat jij dat wil, waar je dat wil en in een tempo dat je zelf bepaalt.

Na deze eerste tranche staat de volgende wijziging middels de tweede tranche alweer op stapel. Dit concept wetsvoorstel zorgt onder andere voor een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het LBB en overheden en tussen overheden onderling.

Laat een reactie achter